Pretenţiile persoanelor evacuate de Primăria Cuj de pe strada Coastei în colonia Pata Rât au fost respinse irevocabil

Scris de Mihai Bacalu la 14 Apr 2017, ora 08:55

Cele circa 250 de persoane evacuate de fostul primar Sorin Apostu de pe strada Coastei, în anul 2010, au pierdut în această săptămână, în mod irevocabil, procesul pentru despăgubiri din instanţele de judecată, cu reprezentanţii municipalităţii.

Totul a început în iarna anului 2010, când poliţiştii locali au evacuat într-o zi geroasă locuitorii care stăteau fără forme legale pe strada Coastei şi au desfiinţat locuinţele improvizate.

Procesul a demarat favorabil reclamanţilor în anul 2011, aceştia obţinând după doi ani despăgubiri morale în valoare de câte 2.000 de euro fiecare. Primăria a fost obligată atunci să le asigure petenţilor locuinţe mai spaţioase.

„Admite exceptia de nelegalitate a dispozitiei nr 6397/2010 emisa de Primarul Municipiului Cluj . Constata nelegalitatea Dispozitiei 6397/16.12.2010 a Primarului Muncipiului Cluj-Napoca Admite in parte actiunea in contencios adm. Obliga paratii sa acorde despagubiri pentru prejudiciul moral creat reclamantilor prin evacuare si mutare in locuintele modulare din zona Pata -Rat si pentru conditiile de trai din aceste locuinte astfel: cate 2000 Euro pentru fiecare reclamant , suma se socoteste in lei la cursul BNR din ziua platii efective. Obliga paratii sa puna la dispozitia reclamantilor locuinte care sa respecte conditiile minimale stipulate in Anexa 1 a Legii nr.114/1996 . Cu drept de recurts in termen de 5 zile pentru exceptia de nelegalitate Pronuntata in sedinta publica din 30.12.2013″.

Problemele pentru reclamanţi au început la Curtea de Apel, în septembrie 2014, unde dosarul a fost trimis la Judecătorie, cu casarea deciziei privind despăgubirile.

„Admite recursul declarat de PM Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 16903 din 30.12.2013 pronunţată în dosarul Tribunalului Cluj pe care o casează şi trimite cauza spre soluţionare Judecătoriei Cluj-Napoca. Decizia este irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din 24.09.2014″.

Judecarea dosarului pe fond s-a întrerupt timp de doi ani, pentru examinarea excepţiei de nelegalitate a deciziei privind evacuarea reclamanţilor, solicitată de reclamanţi.

„Sesizează Tribunalul Cluj – secţia mixtă, de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, pentru soluţionarea excepţiei de nelegalitate a Dispoziţiei nr. 6397/16.12.2010 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca, invocată de reclamanţi. În temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004 suspendă cauza până la soluţionarea de către Tribunalul Cluj a excepţiei de nelegalitate a Dispoziţiei nr. 6397/16.12.2010 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării cursului judecăţii. Pronunţată în şedinţa publică din 17.02.2015″.

Din nou reclamanţii au găsit înţelegere la Tribunal, unde într-o primă instanţă au obţinut câştig de cauză, în aprilie 2015, privind neegalitatea deciziei de evacuare.

„Admite excepţia de nelegalitate invocată de reclamanţi. Constată nelegalitatea Dispoziţiei nr. 6397/16.12.2010″

Curtea de Apel intervine din nou şi respinge excepţia de nelegalitate a dispoziţiei privind evacuarea.

„Admite recursul declarat de Primarul Mun. Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 1289 din 15.04.2015 pronunţată în dosarul  Tribunalului Cluj pe care o modifică în sensul că: Respinge excepţia de nelegalitate a dispoziţiei nr. 6397 din 16.12.2010 emisă de Primarul Mun. Cluj Napoca. Decizia este irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din 11.11.2015″.

Revenit la Judecătorie, după ce s-a lămurit excepţia de nelegalitate a dispoziţiei privind evacuarea, dosarul se află în stare de perimare în ianuarie 2017.

„Admite excepţia perimării cererii de chemare în judecată invocată de instanţă din oficiu, si in consecinta : Constată perimarea cererii de chemare în judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.01.2017″.

Magistraţii Tribunalului nu pot decât să accepte situaţia de această dată şi să confirme starea de perimare a cauzei.

„Respinge ca nefondat recursul declarat de către toţi reclamanţii împotriva sentinţei civile nr. 235 din 17.01.2017, pronunţată în dosarul Judecătoria Cluj-Napoca, pe care o menţine în totul. Fără cheltuieli de judecată în recurs . Decizia este irevocabilă. Dată şi pronunţată în şedinţa publică din data de 12 aprilie 2017″.

 

Mai multe articole

BABY EXPO

BABY EXPO
Reclama 300x250 mapamond
2 reclame x 125 Vreau pizza
box 300x250 Kiss
box 300x250 Horion

PRIETENII NOŞTRI: