Unde să te angajezi pentru a câştiga peste 6.000 de lei

Scris de Gabriel Adam la 14 Mar 2017, ora 10:00

În ianuarie 2017, comparativ cu anul trecut, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 18,4%, iar indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 118,3%, informează Institutul Naţional de Statistică (INS).

Ritmul anual de creştere a salariilor înregistrat în ianuarie 2017 este unul dintre cele mai ridicate, după noiembrie 2008, notează Business Magazin.

Aşadar, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3168 lei, cu 2,7% mai mic decât luna decembrie 2016, iar câştigul salarial mendiu nominal net a fost de 2300 de lei, în scădere, de asemenea, faţă de luna precedentă cu 54 de lei.

Cel mai mare salariul mediu nominal net din ţară s-a înregistrat în industria fabricării produselor de tutun (6467 lei), iar cele mai mici salarii au fost în hoteluri şi restaurante (1299 lei).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (+50,9%), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) (+39,0%), activităţi de editare (+18,5%).

Iar cele mai mari scăderi în transporturi pe apă (31,9%), în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor ( 28,6%) obţinute din prelucrarea ţiţeiului, apoi şi în silvicultură (17,5%) şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură – 23,5%), fabricarea altor mijloace de transport, colectarea şi epurarea apelor uzate, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.

Aceste creşteri de salarii au fost determinate de acordarea primelor drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi de realizările de producţie ori de încasările mai mari (funcţie de contracte).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru personalul plătit din fonduri publice, astfel: învăţământ (+6,7%), administraţie publică (+3,7%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (+2,2%).

Mai multe articole

BABY EXPO

BABY EXPO
Reclama 300x250 mapamond
2 reclame x 125 Vreau pizza
box 300x250 Kiss
box 300x250 Horion

PRIETENII NOŞTRI: