Verifică-ţi ACUM cartea de identitate! Ce anunţă autorităţile: te poţi alege cu o AMENDĂ

Scris de Calin Tenche la 23 Apr 2016, ora 09:11

Fă acest gest simplu, acum, aruncă-ţi o privire pe cel mai banal act – cartea de identitate! Nu de alta, dar poţi să iei amendă.

Iată cazurile în care este nevoie să soliciţi o nouă carte de identitate:
– la expirarea termenului de valabilitate ( 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani, după împlinirea vârstei de 55 ani – rămâne permanent);
dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţa la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere s.a.);
– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării… sexului.
Evident, poţi să ai surpriza să nu mai găseşti defel cartea de identitate – ai pierdut-o, ţi-a fost furată ori să constaţi că ţi-a fost deteriorată ori distrusă.

Cetățenii sunt obligaţi să se prezinte,în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita cartea de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi legate de cartea de identitate atrage o amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute, precizează Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Termenul legal de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Citeşte şi: Atenţie, să nu faci asta cu cartea de identitate! S-ar putea să ai o surpriză EXTREM DE NEPLĂCUTĂ

BABY EXPO

BABY EXPO
Reclama 300x250 mapamond
2 reclame x 125 Vreau pizza
box 300x250 Kiss
box 300x250 Horion

PRIETENII NOŞTRI: